| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/81/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Rudnik nad Sanem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1484), Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala,co następuje:

§ 1.

Określa się stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1) dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 4 ton włącznie573 zł

b) powyżej 4 ton do 5,5 tony włącznie788 zł

c) powyżej 5,5 tony do 8 ton włącznie874 zł

d) powyżej 8 ton do 9 ton włącznie944 zł

e) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton1374 zł

2) dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 1 do uchwały;

3) dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jak w załączniku Nr 2 do uchwały;

4) dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

5) dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) nie mniej niż 7 ton do mniej niż 10 ton573 zł

b) nie mniej niż 10 ton i poniżej 12 ton644 zł

6) dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, jak w załączniku Nr 4 do uchwały;

7) od autobusów, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XX/96/2012 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Edward Wołoszyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 listopada 2015 r.

Stawki podatku w złotych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Posiadających dwie osie

12

13

1147

1432

13

14

1189

1481

14

15

1225

1531

15

1385

1792

Posiadających trzy osie

12

17

1345

1681

17

19

1427

1783

19

21

1506

1882

21

23

1586

1983

23

25

1665

2256

25

1706

2256

Posiadających cztery osie i więcej

12

25

1656

2154

25

27

1802

2251

27

29

1882

2496

29

31

2690

3097

31

2690

3097


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 listopada 2015 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą

lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Stawki podatku w złotych

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

O nacisku na siodło ciągnika do 8 ton

O nacisku na siodło ciągnika powyżej 8 ton

od 3,5 tony do 4 ton włącznie

502

688

powyżej 4 ton do 5,5 tony włącznie

544

715

powyżej 5,5 tony do 8 ton włącznie

571

788

powyżej 8 ton do 9 ton włącznie

644

860

powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

715

931


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 listopada 2015 r.

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej

lub wyższej niż 12 ton

Stawki podatku w złotych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w tonach

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Dwie osie

12

18

573

715

18

25

644

860

25

31

802

1318

31

2022

2394

Trzy osie i więcej

12

40

1785

2576

40

2465

3097


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 listopada 2015 r.

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną

przez podatnika podatku rolnego

Stawki podatku w złotych

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: przyczepa/naczepa+ pojazd silnikowy

( w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy

zawieszenia osi

jezdnych

nie mniej niż

mniej niż

Jedna oś

12

18

573

688

18

25

615

715

25

644

788

Dwie osie

12

28

573

715

28

33

880

1217

33

38

1217

1850

38

1649

2394

Trzy osie i więcej

12

38

968

1349

38

1349

1833


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
z dnia 30 listopada 2015 r.

A U T O B U S Y

Stawki podatku w złotych

Liczba miejsc do siedzenia

poza miejscem kierowcy

Pojazdy bez katalizatora

Pojazdy z katalizatorem

Pojazdy z instalacją gazową

mniejsza niż 22 miejsca

1432

1288

1146

równa lub większa niż 22 miejsca

1717

1545

1372

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »