| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/157/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 5 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).

Rada Miejska,
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne
do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 2. 1. Określa się następujące kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

1) obydwoje rodzice kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się
w trybie dziennym. Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego kandydata - 100 pkt,

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub do klas I-III szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole - 80 pkt,

3) rodzeństwo kandydata uczęszcza do klas IV-VI szkoły podstawowej lub do gimnazjum,
w obwodzie której ma siedzibę przedszkole/oddział przedszkolny - 60 pkt,

4) jedno z rodziców kandydata pracuje, prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się
w trybie dziennym - 40 pkt,

5) dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.) - 20 pkt,

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

1) zatrudnienie rodziców - zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie
z uczelni (szkoły) albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej,

2) oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły,

3) oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata.

3. O przyjęciu do przedszkola/oddziału przedszkolnego decyduje liczba uzyskanych punktów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Sabik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »