| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/107/2016 Rady Gminy Gać

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Gać

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.)

Rada Gminy Gać uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Gać stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/38/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie Uchwalenia Statutu Gminy Gać (DZ. URZ. WOJ. 2011.87.1462) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 27 dodaję się ustęp 5 w brzmieniu:"Materiały na sesję mogą być dostarczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem Internetu na adres mailowy wskazany przez Radnego, w terminach o których mowa w ust. 2 i 4. Uznaje się, że zawiadomienie oraz materiały przesłane drogą elektroniczną są dostarczone z dniem, w którym wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej."

2. § 46 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: "Z przebiegu sesji Rady sporządza się protokół. Przebieg sesji może być nagrywany na urządzenie do zapisu cyfrowego. Nośnik pozostaje do dyspozycji Radnych po złożeniu przez nich pisemnego wniosku o jego udostępnienie. Nośnik przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z sesji, której nagranie dotyczy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Gać


Lesław Stańko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »