| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/74/2016 Rady Gminy Przeworsk

z dnia 25 stycznia 2016r.

w sprawie: określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Przeworsk jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 e ust. 3 i 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) Rada Gminy Przeworsk uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) Kryteria naboru oraz punktację uwzględnianą przy postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Przeworsk jest organem prowadzącym,

2) Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów.

§ 2. 1) Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia lub spełniało rodzeństwo kandydata - 6 pkt.,

b) kandydat uczęszczał do placówki wychowania przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy Przeworsk - 5 pkt.,

c) szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata - 4 pkt.,

d) droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej - 3 pkt.,

2) Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych kandydata.

§ 3. 1) Kandydatów do klas pierwszych publicznych gimnazjów zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia lub spełniało rodzeństwo kandydata - 6 pkt.,

b) kandydat uczęszczał do szkoły podstawowej znajdującej się na terenie Gminy Przeworsk - 5 pkt.,

c) szkoła jest na trasie dojazdu do miejsca pracy jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata - 4 pkt.,

d) droga kandydata do szkoły jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej - 3 pkt.,

2) Ustala się, że dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 będą oświadczenia rodziców / opiekunów prawnych kandydata.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworsk

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Andrzej Ruchała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »