| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/117/2016 Rady Miejskiej w Ulanowie

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 6k ust. 1 pkt 1, w związku z art. 6j ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) Rada Miejska w Ulanowie uchwala, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się stawkę od gospodarstwa domowego.

§ 2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego, w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny w następujących wysokościach:

1. dla gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi od 1-2 osób - 15zł

2. dla gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzą 3 osoby i więcej - 25 zł

§ 3. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego gospodarstwa domowego, w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny w następujących wysokościach:

1. dla gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi od 1-2 osób -10 zł

2. dla gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzą 3 osoby i więcej - 20 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/177/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie


Edward Małek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »