| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/112/16 Rady Gminy Padew Narodowa

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) oraz art.6 l ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst. jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy w Padwi Narodowej uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nie zamieszkują mieszkańcy, uiszcza się z dołu, w następujących terminach:

1) za I kwartał (styczeń, luty, marzec) - do 15 kwietnia każdego roku

2) za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) - do 15 lipca każdego roku

3) za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) - do 15 października każdego roku

4) za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) - do 20 grudnia każdego roku

2. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania inkasentowi wyznaczonemu przez Radę Gminy bądź na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Padwi Narodowej.

3. Jeżeli nieruchomość ma więcej niż jednego właściciela, uiszczają oni jedną opłatę.

§ 2. Wyznaczenie inkasentów i ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru opłaty za gospodarowanie odpadami określa odrębna uchwała Rady Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XX/157/13 Rady Gminy Padew Narodowa z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązywania od 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Bik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »