reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy w Stubnie

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) Rada Gminy wStubnie

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Stubnie w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

3. Deklaracje, o której mowa w ust. 1 mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mailto:ug@stubno.pllub mailto:ugstubno@pro.onet.pl, bądź też za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP. W takim przypadku deklaracje winny posiadać postać pliku PDF lub obrazu deklaracji i być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stubno.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2013r poz. 617 ze zmianą).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy w Stubnie


Władysław Styczyński


Załącznik do Uchwały Nr XVII/114/2016
Rady Gminy w Stubnie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama