reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/174/2016 Rady Gminy Zarszyn

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) , art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy Zarszyn uchwala:

§ 1. 1. 1 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć
w jednej z poniższych form:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Zarszynie,

2) przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Zarszynie : ul. Bieszczadzka 74,
38-530 Zarszyn,

3) przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy w Zarszynie za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej jako załącznik w pliku o formacie: .doc.,.docx i .pdf lub w postaci grafiki rastrowej w plikach typu: .jpg(.jpeg).

§ 3. 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. 4. Deklaracja, o której mowa w § 2 pkt 3 powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

§ 5. 5. Traci moc uchwała Nr XXV/213/2012 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 grudnia 2012r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 6. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarszyn.

§ 7. 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zarszyn


mgr Janusz Konieczny


Załącznik do Uchwały Nr XXII/174/2016
Rady Gminy Zarszyn
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama