| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/214/16 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w uchwale określającej warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sędziszów Młp

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 176), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Rada Miejska w Sędziszowie Małopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp. z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Sędziszów Młp. dokonuje się następującej zmiany:

1. w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a o następującym brzmieniu:

W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności awansu klubu do wyższej klasy rozgrywek, powstania nowego klubu, przystąpienia klubu do zorganizowanych rozgrywek w trakcie bieżącego roku, udziału w barażach o awans do wyższej klasy rozgrywek, wniosek może być składany w trakcie danego roku kalendarzowego.

2. w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 2 winny być składane, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy, jeżeli przedsięwzięcie ma być rozpoczęte i zakończone w roku następnym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa Młp.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sędziszowie Młp.


mgr Jerzy Kiebała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »