| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2016 Rady Gminy Adamówka

z dnia 8 czerwca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/57/2015 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne lub inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Adamówka

Działając na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Adamówka
uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/57/2015 Rady Gminy Adamówka z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne lub inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Adamówka, nadaje się nowe brzmienie § 3 pkt 1 b: Inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust.2d ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia objętego tą formą dotację z budżetu gminy w wysokości 46 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę , pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda gminie informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2016 r.

Przewodniczacy Rady Gminy


Jan Kyć

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »