reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/140/2016 Rady Gminy Tarnowiec

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn.zm.), oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, art. 6k ust. 1 pkt 1, 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 250)

Rada Gminy w Tarnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2.

1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty o której mowa w § 3.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów zamieszakłych w wysokosci:

a) 5,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny,

b) 8,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny,

§ 3. Ustala się stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a na których powstają odpady komunalne w wysokości:

a) W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny: 8,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów.

b) W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny: 15,00 zł za pojemnik o pojemności 120 litrów.

§ 4. W przypadku nieruchomości które spełniają warunki określone w § 1 ust. 1 i ust. 2 niniejszej uchwały stosuje się zasadę sumowania należności zgodnie z art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Tarnowiec do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszej uchwale.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVI/175/2012r. Rady Gminy Tarnowiec z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec


Jarosław Pękala

Przewodniczący Rady Gminy Tarnowiec


Jarosław Pękala

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Łukaszyk

Radca Prawny Paulina Łukaszyk specjalizuje się w problematyce gospodarki nieruchomościami, postępowań egzekucyjnych oraz prawa cywilnego. Na co dzień zajmuje się sprawami branży wodociągowo-kanalizacyjnej, aspektami prawnymi funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych oraz ochroną danych osobowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama