reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/173/16 Rady Gminy Żyraków

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 617), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 374) oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 849 ze zm.) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 oraz art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy w Żyrakowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Żyraków pobór w drodze inkasa następujących podatków:

1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych

2) podatku rolnego od osób fizycznych

3) podatku leśnego od osób fizycznych

§ 2. 1. Wyznacza się sołtysów wsi jako inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego od osób fizycznych, w osobach:

1) Bobrowa-Pan Tadeusz Orłowski

2) Bobrowa Wola-Pani Bogumiła Gil

3) Góra Motyczna-Pani Danuta Sujdak

4) Korzeniów-Pani Agnieszka Leska

5) Mokre-Pani Agnieszka Czapiga

6) Nagoszyn-Pani Stefania Grzyb

7) Straszęcin-PaniElżbieta Drąg

8) Wiewiórka-Pan Stanisław Małozięć

9) Wola Wielka-Pani Halina Kuszowska

10) Wola Żyrakowska-Pan Zbigniew Grdeń

11) Zasów-Pani Zofia Ryczek

12) Zawierzbie-Pan Jerzy Czerepak

13) Żyraków-Pani Kazimiera Sak

2. Ustala się dla inkasentów wynagrodzenie w wysokości 9 % od zainkasowanej kwoty podatków określonych w § 1.

3. Zobowiązuje się inkasentów do dokonania wpłaty zainkasowanych należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Żyrakowie w terminie do 10 dni włącznie od dnia, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego winna nastąpić wpłata podatku. Jeżeli termin wpłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Żyraków z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie


lic. Maria Bodzioch


Uzasadnienie

Wydłuża się termin wpłaty zainkasowanych należności na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Żyrakowie w terminie nie później niż 10 dni od dnia, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego winna nastąpić wpłata podatku zgodnie z art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

Mając na uwadze powyższe podejmuje się niniejszą uchwałę.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Asseco Business Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama