reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozporządzenie nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

z dnia 14 lipca 2016r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej "Zwięczyca" z rzeki Wisłok w km 68+020 i 68+080 w Rzeszowie, Miasto Rzeszów, powiat rzeszowski

Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469
z późn. zm.[1])) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 6/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej "Zwięczyca" z rzeki Wisłok w km 68+020 i 68+080 w Rzeszowie, Miasto Rzeszów, powiat rzeszowski
(Dz. Urz. Woj. Podka. z 2013 r. poz. 2169 z późn. zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

teren ochrony pośredniej o łącznej powierzchni ok. 10500 ha, obejmujący zlewnię rzeki Wisłok od km 68+200 do km 74+000 biegu rzeki tj. od ujścia potoku Lubcza do rzeki Wisłok do mostu na drodze powiatowej Nr 1405K relacji Zarzecze-Siedliska wraz z prawo- i lewobrzeżnymi dopływami rzeki Wisłok na tym odcinku, a także całą zlewnię potoku Lubcza.";

2) w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

lokalizowania nowych magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych o pojemności zbiorników powyżej 5000 l i rurociągów do ich transportu (z wyłączeniem gazu płynnego) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne;";

3) Załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) Załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) Załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Dyrektor


Małgorzata Owsiany


Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 22/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 14 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Nr 22/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 14 lipca 2016 r.

Opis przebiegu granicy terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej "Zwięczyca" z rzeki Wisłok w km 68+020 i 68+080 w Rzeszowie, Miasto Rzeszów, powiat rzeszowski

Granica terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody "Zwięczyca" biegnie wzdłuż rzeki Wisłok i terenu ochrony bezpośredniej, następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim, obejmując częściowo swym zasięgiem zabudowania osiedla Budziwój w Rzeszowie. Gdy granica dochodzi do ulicy Senatorskiej biegnie wzdłuż niej, przecina ulicę Jesionową, a następnie kieruje się na wschód i przebiega wzdłuż rzeki Hermanówki przecinając ulicę Senatorską, Budziwojską, Podleśną. Na skrzyżowaniu ulic Budziwojskiej, Jana Pawła II i Kowalskiego granica strefy zmienia kierunek na południowy i następnie biegnie wzdłuż ulicy Kowalskiego w Tyczynie, a w miejscu przejścia ulicy Kowalskiego w ulicę Potoki, przecina ulice Potoki i przechodzi wzdłuż i przechodząc przez lokalne wzniesienie 258,6 m n.p.m. biegnie dalej na południe wzdłuż tej ulicy przecinając drogę gminną z Pańskich Obszarów do Potoków. Następnie przechodząc przez lokalne wzniesienie 313,2 m n.p.m dociera do kompleksu leśnego Przylasek w Hermanowej, po czym zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż drogi prowadzącej do Przylaska. W miejscu skrzyżowania ulicy Podleśnej z ulicy Gradowiec granica strefy ochronnej pośredniej przecina ulicę Podleśną. Idąc dalej w kierunku zachodnim, wzdłuż ulicy Przylasek, granica przecina ulicę Liszowiec w gminie Lubenia, a na wysokości Gwoźdźca zmienia kierunek na północno - zachodni. Następnie granica przecina w Siedliskach drogę powiatową 1404R relacji Lubenia - Siedliska - Tyczyn i idąc wzdłuż drogi powiatowej 1405R relacji Zarzecze - Siedliska poprzez most na rzece Wisłok, drogę krajową 9 i idąc dalej na wschód wzdłuż drogi gminnej dociera do lokalnego wzniesienia 381,8 m n.p.m i zmienia kierunek na północno -zachodni. Następnie przecina drogę powiatową 1409 relacji Zwięczyca - Niechobrz - Czudec, dalej biegnie wsród lasów drogą polną przechodząc koło lokalnych wzniesień 382,3, 355,5, 375,8 m n.p.m. Strefa zmienia kierunek na północy i biegnie drogą prowadzącą do miejscowości Wola Zgłobieńska. Na wysokości wzniesienia 359,2 m n.p.m skręca na północny zachód, w drogi polne otaczając miejscowość Wola Zgłobieńska od zachodu. Kolejno biegnie drogami polnymi na północ przez przysiółki miejscowości: Wieprzówka, Będzica, Nockowa, Lisieki. Następnie przecina drogę biegnącą do miejscowości Nockowa i po zmianie kierunku na północno zachodni biegnie przez lokalne wzniesienia 293,0 i 310,8 m n p.m. Na wysokości pojedynczych zabudowań miejscowości Błędowa Zgłobieńska strefa zmienia kierunek na wschodni i przebiega przez lokalne wzniesienie 346,9 m n.p.m, następnie przecina drogę powiatową 1388 relacji Trzciana - Nosówka - Zwięczyca. Na wysokości pojedynczych zabudowań w miejscowości Woliczka granica zmienia kierunek na południowy i dochodzi do drogi powiatowej 1388 relacji Trzciana - Nosówka - Zwięczyca, którą biegnie aż do skrzyżowania się z drogą powiatową 1391R relacji Wola Zgłobieńska - Zgłobień -Przybyszówka - Rzeszów. Kolejno granica biegnie drogami polnymi, zmieniając kierunek na północno-wschodni i przecina drogę asfaltową w miejscowości Pole, przez którą biegnie dalej łącząc się z drogą powiatową nr 1434 relacji Rzeszów - Kielanówka. Na wysokości przysiółka Pustki strefa zmienia kierunek na południowy. Granica biegnie drogą polną do drogi powiatowej 1409 relacji Zwięczyca -Niechobrz -Czudec, by w miejscowości Racłówka zmienić kierunek na wschodni
i dalej przebiega tą drogą w kierunku Zwięczycy. Następnie po zmianie kierunku na południowo wschodni, po przecięciu trasy kolejowej relacji Rzeszów - Jasło, drogi krajowej nr 9 i ul. Cichej granica strefy dociera do granicy strefy bezpośredniej ujęcia Zwięczyca na lewym brzegu Wisłoka. Powierzchnia obszaru, który proponuje się ustanowić jako teren ochrony pośredniej wynosi około 105 km2.

Szczegółowo przebieg granicy terenu ochrony pośredniej obejmujący zlewnię rzeki Wisłok
od km 68+200 do km 74+000 biegu rzeki tj. od ujścia potoku Lubcza do rzeki Wisłok do mostu na drodze powiatowej Nr 1405K Zarzecze-Siedliska wraz z prawo- i lewobrzeżnymi dopływami rzeki Wisłok na tym odcinku, a także całą zlewnię potoku Lubcza zaznaczono na mapie topograficznej w skali 1:25 000 w załączniku nr 1.

Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Nr 22/2016
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
z dnia 14 lipca 2016 r.

Lokalizacja tablic oznaczających granice terenu ochrony pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej "Zwięczyca" z rzeki Wisłok w km 68+020 i 68+080
w Rzeszowie, Miasto Rzeszów, powiat rzeszowski

Tablice zawierające informacje o ustanowieniu terenu ochrony pośredniej ujęcia wody powierzchniowej "Zwięczyca" z rzeki Wisłok dla miasta Rzeszowa powinny znajdować się w punktach przecięcia się przedmiotowej granicy z drogami krajowymi i powiatowymi, a także gminnymi, zgodnie ze wskazaniami na mapie w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Dotyczy to następujących miejsc i dróg:

- ulica Jesionowa za skrzyżowaniem z ulicą Senatorską (Porąbki),

- ulica Senatorska (Porąbki) przed skrzyżowaniem z ulicą Kwiatową,

- ulica Budziwojska (Kowalskiego) przed skrzyżowaniem z ulicą Kwiatową,

- ulica Podleśna (Kościelna) przed skrzyżowaniem z ulic Budziwojską (Kowalskiego),

- ulica Kowalskiego (Grunwaldzka) przed skrzyżowaniem z ulicą Budziwojską (Milenijną),

- ulica Potoki przed skrzyżowaniem z ulicą Kowalskiego (Grunwaldzka),

- droga prowadząca z Pańskich Obszarów do Potoków, przed skrzyżowaniem z ulicą Potoki,

- droga prowadząca do Przylaska przed skrzyżowaniem z ulic Gradkowiec,

- ulica Liszowiec przed skrzyżowaniem z ulic Przylasek,

- na drodze gminnej prowadzącej z Bud do Gwoźdźca przed skrzyżowaniem z ulicą Książy Lasek,

- droga powiatowa 1404R relacji Lubenia - Siedliska -Tyczyn przed skrzyżowaniem z drogą powiatową 1405R relacji Zarzecze-Siedliska,

- droga krajowa nr 9 w Zarzeczu przed skrzyżowaniem z drogą powiatową 1405R relacji Zarzecze-Siedliska,

- droga powiatowa 1406R relacji Czudec - Lutoryż na wysokości Babic,

- droga powiatowa 1406R relacji Zwięczyca - Niechobrz - Czudec na wysokości lasu,

- droga prowadząca do Woli Zgłobieńskiej,

- przy drodze na początku miejscowości Wola Zgłobieńska,

- przy skrzyżowaniu drogi polnej z drogą asfaltową, na końcu miejscowości Nockowa,

- droga powiatowa 1436R relacji Błędowa Zgłobieńska - Zgłobień - Niechobrz przed skrzyżowaniem z drogą polną,

- droga powiatowa 1388R relacji Trzciana - Nosówka - Zwięczyca przed skrzyżowaniem
z drogą polną,

- droga powiatowa 1388R relacji Trzciana - Nosówka - Zwięczyca przed skrzyżowaniem
z drogą 1391R - Wola Zgłobieńska - Zgłobień - Przybyszówka - Rzeszów, na końcu miejscowości Nosówka,

- przy drodze na rozdrożu prowadzącym do miejscowości Zabierzów w miejscowości Pole,

- droga powiatowa 1434 relacji Rzeszów - Kielanówka przed rozdrożem prowadzącym do Bzinki i Pola,

- droga powiatowa 1434 relacji Rzeszów - Kielanówka przy drodze , przed skrzyżowaniem z drogą polną, na wysokości przysiółka Pustki,

- droga powiatowa 1409 relacji Zwięczyca - Niechobrz - Czudec przed skrzyżowaniem z drogą powiatową 1388R relacji Trzciana - Nosówka -Zwięczyca na początku miejscowości Racłówka,

- droga powiatowa 1409 relacji Zwięczyca - Niechobrz - Czudec na wyjeździe z miejscowości Racłówka,

- droga krajowa nr 9 przy ul. Bieszczadzkiej w Boguchwale,

- na skrzyżowaniu ul. Zwięczyckiej i ul. Cichej w Boguchwale.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1590, 1642 i 2295, z 2016 r. poz. 352.

[2]) Zmiana rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. Woj. Podka. z 2015 r. poz. 1065.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama