reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/161/16 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 14 lipca 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016r. , poz. 446 ) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych

Treść

Kwota

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

23 610,00

Rozdział

75412

Ochotnicze straże pożarne

15 000,00

Paragraf

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

15 000,00

Rozdział

75421

Zarządzanie kryzysowe

8 610,00

Paragraf

2990

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

8 610,00

Dział

758

Różne rozliczenia

166 500,00

Rozdział

75814

Różne rozliczenia finansowe

166 500,00

Paragraf

0970

Wpływy z różnych dochodów ( zwroty z rozliczenia VAT za 2012 i 2013 )

166 500,00

Dział

801

Oświata i wychowanie

114 720,00

Rozdział

80104

Przedszkola

13 500,00

Paragraf

0830

Wpływy z usług ( zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin)

13 500,00

Rozdział

80195

Pozostała działalność

101 220,00

Paragraf

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( Szczęśliwe przedszkolaki z Furman)

98 226,69

Paragraf

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ( Szczęśliwe przedszkolaki z Furman)

2 993,31

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych

Treść

Kwota

Dział

600

Transport i łączność

140 000,00

Rozdział

60016

Drogi publiczne gminne

140 000,00

Paragraf

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( Przebudowa chodników przy drodze gminnej nr 100117R w Gorzycach)

140 000,00

Dział

750

Administracja publiczna

10 000,00

Rozdział

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 000,00

Paragraf

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

Dział

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

23 610,00

Rozdział

75412

Ochotnicze straże pożarne

15 000,00

Paragraf

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup średniego samochodu ratowniczego-gasniczego 4x4 dla OSP w Gorzycach)

15 000,00

Rozdział

75421

Zarządzanie kryzysowe

8 610,00

Paragraf

4300

Zakup usług pozostałych

8 610,00

Dział

801

Oświata i wychowanie

321 220,00

Rozdział

80104

Przedszkola

30 000,00

Paragraf

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

30 000,00

Rozdział

80195

Pozostała działalność ( Szczęśliwe przedszkolaki z Furman)

291 220,00

Paragraf

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 751,42

Paragraf

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

666,04

Paragraf

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 719,47

Paragraf

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

113,89

Paragraf

4127

Składki na Fundusz Pracy

532,86

Paragraf

4129

Składki na Fundusz Pracy

16,32

Paragraf

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

12 186,83

Paragraf

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

373,17

Paragraf

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

15 450,66

Paragraf

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

469,34

Paragraf

4227

Zakup środków żywności

10 271,88

Paragraf

4229

Zakup środków żywności

312,12

Paragraf

4247

Zakup środków dydaktycznych i książek

10 636,83

Paragraf

4249

Zakup środków dydaktycznych i książek

323,17

Paragraf

4267

Zakup energii

3 493,89

Paragraf

4269

Zakup energii

106,11

Paragraf

4307

Zakup usług pozostałych

20 182,85

Paragraf

4309

Zakup usług pozostałych

613,15

Paragraf

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku SP w Furmanach w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb wydzielenia przedszkola w ramach projektu "Szczęśliwe przedszkolaki z Furman" )

163 240,00

Paragraf

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku SP w Furmanach w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb wydzielenia przedszkola w ramach projektu "Szczęśliwe przedszkolaki z Furman")

26 760,00

§ 3.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych

Treść

Kwota

Paragraf

801

Oświata i wychowanie

190 000,00

Dział

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

190 000,00

Rozdział

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Przebudowa budynku SP w Furmanach w zakresie dostosowania obiektu do potrzeb wydzielenia przedszkola)

190 000,00

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Maruszak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama