reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/164/16 Rady Gminy Łańcut

z dnia 18 lipca 2016r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Rada Gminy Łańcut
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za: odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości wyższej niż wskazana w uchwale Rady Gminy Łańcut Nr XX/163/16 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Dostarczenie pojemnika na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odbiór odpadów za każdy pojemnik, w cenie:

1) 110,00 zł (brutto) za pojemnik o pojemności 1100 l;

2) 550,00 zł (brutto) za pojemnik o pojemności powyżej 1100 l do 5000 l;

3) 770,00 zł (brutto) za pojemnik o pojemności powyżej 5000 l do 7000 l.

§ 4. Wykonanie usług, o których mowa w § 3 następuje na podstawie indywidualnego zgłoszenia dokonanego przez właściciela nieruchomości do Gminy Łańcut.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/258/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łańcut.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Roman Skomra

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama