reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/246/16 Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 22 lipca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Odbieranie odpadów komunalnych będzie prowadzone:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,

b) odpady zbierane selektywnie - raz na miesiąc,

c) pozostałe odpady zbierane selektywnie, w tym elektrośmieci i odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał,

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane - raz na tydzień,

b) odpady zbierane selektywnie - raz na miesiąc,

c) pozostałe odpady zbierane selektywnie, w tym elektrośmieci i odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał.

3. Pozbywanie się odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych przez właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne odbywa się poprzez ich umieszczenie:

1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej - w workach,

2) w przypadku zabudowy wielorodzinnej - indywidualnie w workach, zaś zbiorczo - w pojemnikach i kontenerach.

4. Pojemniki i worki muszą być oznakowane etykietą z kodem kreskowym jednoznacznie identyfikującym płatnika opłaty nadanym przez Urząd Gminy w Rymanowie podczas składania deklaracji.

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, a w szczególności przez ich wystawianie poza teren nieruchomości przy drogach wyznaczonych do przejazdu śmieciarek.

6. Dopuszcza się funkcjonowanie dotychczasowych, mobilnych miejsc selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscowościach na terenie Gminy Rymanów.

7. Wyznacza się dodatkowo ogólnodostępny gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany pod adresem:

Rymanów, ul. Mitkowskiego (przy oczyszczalni ścieków).

8. PSZOK funkcjonuje zgodnie z Regulaminem świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych uchwalonym odrębną uchwałą.

§ 2. Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego PSZOK pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie lub telefonicznie pod nr tel. 134355006 wew. 206.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXII/327/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 6 grudnia 2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie


Krystyna Przybyła-Ostap

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama