reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 107/XXVIII/2016 Rady Gminy w Starym Dzikowie

z dnia 25 lipca 2016r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 w związku z art. 6j ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Stary Dzików uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym opłata za gospodarowanie odpadami stanowi stawkę od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 7 złotych,

2) od gospodarstwa domowego dwuosobowego 12 złotych,

3) od gospodarstwa domowego trzyosobowego 19 złotych,

4) od gospodarstwa domowego czteroosobowego i więcej 22 złotych,

2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego 14 złotych,

2) od gospodarstwa domowego dwuosobowego 24 złotych,

3) od gospodarstwa domowego trzyosobowego 38 złotych,

4) od gospodarstwa domowego czteroosobowego i więcej 44 złotych,

§ 3. 1. Ustala się stawkę od pojemnika dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) 100 l - 100 zł

2) 120 l - 14 zł

3) 35 l - 5

2. Ustala się wyższą stawkę od pojemnika dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób nie selektywny:

1) 1100 l - 200 zł

2) 120 l - 28 zł

3) 35 l - 10 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 98/XXVI/2016 Rady Gminy Stary Dzików z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Ozimek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Doktor nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy, prawa oświatowego i prawa ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama