reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV / 224 / 16 Rady Miejskiej w Ropczycach

z dnia 30 maja 2016r.

w sprawie : zmian w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 14 619 451,71 zł, w tym:

1) dochody bieżące14 602 451,71 zł,

2) dochody majątkowe17 000,00 zł;

2. Zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 14 402 767,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące14 385 767,00 zł,

2) dochody majątkowe17 000,00 zł.

3. Tabela nr 1 wyszczególnia planowane zmiany w dochodach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

4. Zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 14 619 451,71 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 481 091,71 zł,

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56 210,79 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 424 880,92 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 14 121 360,00 zł;

3) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 17 000,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17 000,00 zł.

5. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 14 402 767,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 264 407,00 zł,

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55 200,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 209 207,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 14 121 360,00 zł;

3) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 17 000,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17 000,00 zł.

6. Tabela nr 2 wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 2. 1. W budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych i majątkowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 183 701,50 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 183 701,50 zł, w tym:

zmniejszenia:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 180 701,50 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 500,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 160 201,50 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w łącznej kwocie 3 000,00 zł;

zwiększenia:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 180 101,50 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28 920,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 151 181,50 zł;

2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 600,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3 600,00 zł.

2. Tabela nr 3 wyszczególnia planowane zmiany w wydatkach budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

§ 3. 1. Dokonuje się w budżecie Gminy Ropczyce na 2016 rok zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 261 000,00 zł, poprzez zmniejszenie wysokości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

2. Zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 261 000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zmniejszenie wysokości planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

3. Tabela nr 4 przedstawia szczegółowe kwoty zwiększenia i zmniejszenia planowanych przychodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej.

§ 4. 1. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 261 000,00 zł, w tym:

1) kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji gminnych przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 261 000,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ropczyc.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Uchwały zleca się Komisji Rewizyjnej.

§ 7. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Józef Misiura


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV / 224 / 16
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV / 224 / 16
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV / 224 / 16
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV / 224 / 16
Rady Miejskiej w Ropczycach
z dnia 30 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 4

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama