reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/277/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie

z dnia 8 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.).

Rada Miejska
p o s t a n a w i a :

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości, a to:

1. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,72 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,86 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego:

- związanych z budynkami mieszkalnymi - 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- nie zajętych na cele mieszkalne i niezwiązanych z budynkami mieszkalnymi - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

2. od budowli:

- sieci kanalizacyjnych i przepompowni ścieków związanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków - 1% ich wartości ustalonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7,

- pozostałe - 2% ich wartości ustalonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust 3-7.

3. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1m2 powierzchni gruntów,

b) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni,

d) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2015r o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,00 zł od 1m2 powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Brzozowie Nr XIV/116/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego począwszy od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie


Edward Sabik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama