reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/278/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie

z dnia 8 listopada 2016r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn.zm.)

Rada Miejska
postanawia:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Brzozów:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 782,00 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1302,00 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1563,00 zł.;

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do poniżej 5,5 ton - 782,00zł.;

b) od 5,5 ton do poniżej 9 ton - 1302,00 zł.;

c) od 9 ton do poniżej 12 ton - 1563 zł.;

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku
Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 604,00 zł.;

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc
do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) do 15 miejsc włącznie - 760,00 zł.;

b) więcej niż 15 miejsc do mniej niż 22 miejsca - 1516,00 zł.;

c) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.263,00 zł.

§ 2. 1. Dla pojazdów określonych w §1 pkt1 pkt 1,3,5 i 7 wyprodukowanych przed 2000r. określa się stawki podatku w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 804,00 zł.;

- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.339,00, zł.;

- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.610,00 zł.;

b) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 ton do poniżej 5,5 ton - 804,00zł.;

- od 5,5 ton do poniżej 9 ton - 1. 339,00 zł.;

- od 9 ton do poniżej 12 ton - 1.610 zł.;

c) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 634,00 zł.;

d) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc
do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- do 15 miejsc włącznie - 793,00 zł.;

- więcej niż 15 miejsc do mniej niż 22 miejsca - 1.586,00 zł.;

- równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.378,00 zł.

2. Dla pojazdów określonych w §1 pkt1 pkt 1,3 i 7 posiadających katalizatory określa się stawki podatku w wysokości:

a) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 772,00 zł.;

- powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 1.289,00, .;

- powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.546,00 zł.;

b) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 ton do poniżej 5,5 ton - 772,00zł.;

- od 5,5 ton do poniżej 9 ton - 1. 289,00 zł.;

- od 9 ton do poniżej 12 ton - 1.546 zł.;

c) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc
do siedzenia poza miejscem kierowcy:

- do 15 miejsc włącznie - 718,00 zł.;

- więcej niż 15 miejsc do mniej niż 22 miejsca - 1.436,00 zł.;

- równej lub wyższej niż 22 miejsca - 2.155,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/118/2015 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie


Edward Sabik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/278/2016
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 8 listopada 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 2 USTAWY

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1438,00

1438,00

13

14

1438,00

1438,00

14

15

1438,00

1438,00

15

1963,00

1963,00

Trzy osie

12

17

2116,00

2116,00

17

19

2116,00

2116,00

19

21

2116,00

2116,00

21

23

2263,00

2263,00

23

25

2263,00

2263,00

25

2410,00

2343,00

Cztery osie i więcej

12

25

2343,00

2415,00

25

27

2416,00

2568,00

27

29

2416,00

2568,00

29

31

2416,00

3072,00

31

2569,00

3072,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie


Edward Sabik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/278/2016
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 8 listopada 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt 4 USTAWY

ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1811,00

1811,00

18

25

1963,00

1962,00

25

31

1963,00

1962,00

31

2263,00

2374,00

Trzy osie i więcej

12

40

2374,00

2374,00

40

2570,00

3072,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie


Edward Sabik


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/278/2016
Rady Miejskiej w Brzozowie
z dnia 8 listopada 2016 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH

w art. 8 pkt. 6 USTAWY

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów równą lub wyższą niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

679,00

780,00

18

25

755,00

907,00

25

831,00

982,00

Dwie osie

12

28

982,00

1058,00

28

33

1167,00

1814,00

33

38

1167,00

1814,00

38

1579,00

2335,00

Trzy osie i więcej

12

38

1066,00

1360,00

38

1360,00

1761,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie


Edward Sabik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama