reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/181/16 Rady Gminy w Czarnej

z dnia 28 października 2016r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 5, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.) Rada Gminy w Czarnej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości w sposób następujący:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,89 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,54 zł

c) od pozostałych, w tym:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,40 zł

- zajętych na działki letniskowe od 1 m2 powierzchni - 0,47 zł

- drogi - 0,47 zł

- inne od 1 m2 powierzchni - 0,40 zł

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,75 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 22,66 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchn użytkowej - 10,59 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m2 powierzchni użytkowej - 4,61 zł

e) od pozostałych, w tym:

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,66 zł

- zajętych na domki letniskowe od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,62 zł

- inne od 1 m2 powierzchni użytkowej - 6,66 zł

§ 2. Brak treści

1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

2. Na inkasentów podatku ,o którym mowa w ust.1, wyznacza się sołtysów wszystkich sołectw.

3. Za pobór w/w podatku ustala się wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów w wysokości 10%.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czarnej.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/72/15 Rady Gminy w Czarnej z dnia z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku po wcześniejszym ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Aleksander Lubaczewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama