reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/108/2016 Rady Gminy Gawłuszowice

z dnia 28 grudnia 2016r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gawłuszowicach prowadzonym przez Gminę Gawłuszowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.) w związku z art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn.zm.) Rada Gminy Gawłuszowice ustala, co następuje:

§ 1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gawłuszowicach zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w wymiarze 5 godzin zajęć dziennie.

§ 2. Za korzystanie ze świadczeń udzielanych przez oddział przedszkolny w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w §1 ustala się opłatę w wysokości 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) dla dzieci w wieku do 5 lat za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia.

§ 3. Wysokość miesięcznej opłaty za realizację przez oddział przedszkolny odpłatnych świadczeń stanowi iloczyn stawki określonej w §2 oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym ponad wymiar określony w §1 w skali miesiąca.

§ 4. Opłata za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny nie obejmuje kosztów wyżywienia dzieci.

§ 5. W przypadku, gdy do oddziału przedszkolnego uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, opłata ta ulega obniżeniu o 50% za drugie i każde następne dziecko.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gawłuszowice.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLI/208/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gawłuszowicach prowadzonym przez Gminę Gawłuszowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Sokalski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama