reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI.183.2017 Rady Gminy Grębów

z dnia 16 lutego 2017r.

w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębów i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), Rada Gminy Grębów uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębów oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o przedszkolu - należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej:

Lp.

Kryterium

Wartość punktowa

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola.

4 pkt

Dokumenty potwierdzające kryterium znajdują się

w posiadaniu przedszkola

2.

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, na terenie którego siedzibę ma wybrane przedszkole.

2 pkt

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata

3.

Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu, wynosi powyżej 5 godzin dziennie.

4 pkt

Oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) kandydata o planowanym pobycie kandydata w przedszkolu

4.

Wskazanie danego przedszkola jako przedszkola pierwszego wyboru.

5 pkt

Dokumenty potwierdzające kryterium znajdują się

w posiadaniu przedszkola

5.

Kandydat, którego jeden z rodziców (prawnych opiekunów) wskazał w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego za rok poprzedni jako miejsce zamieszkania Gminę Grębów

20 pkt

Kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego lub zaświadczenie z urzędu skarbowego

6.

Kandydat, którego oboje rodziców (prawnych opiekunów) pracują lub uczą się w trybie dziennym.

10 pkt

Zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły, uczelni, wydruk z CEIDG lub KRS

§ 2. Traci moc Uchwała NR IV.20.2015 Rady Gminy Grębów z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Drewniak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama