reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/450/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 2 marca 2017r.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Kolbuszowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. j.
z 2016 poz. 446, 1579 ) w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( t. j. Dz.U. z 2016 , poz. 1440 z późn. zm. ) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Kolbuszowej ( Uchwała Nr 115/592/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r.), Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala co następuje:

§ 1. Pozbawia się dotychczasowej kategorii drogę gminną publiczną poprzez wyłączenie
z użytkowania, drogę gminną publiczną stanowiącą działkę o nr. ew. gr. 2323/2, 1496/2 obręb Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa stanowiącą własność Gminy Kolbuszowa jako drogi publicznej.

§ 2. Położenie drogi wyłączonej z użytkowania jako drogi publicznej zawiera załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kolbuszowej


Krzysztof Aleksander Wilk


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/450/17
Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnia 2 marca 2017 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy o drogach publicznych organem właściwym do pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii jest organ właściwy do zaliczenia jej do odpowiedniej kategorii. Pozbawienie drogi jej kategorii na podstawie art. 10 ust 2 ww. ustawy dokonuje się w trybie właściwym do zaliczenia drogi do odpowiedniej kategorii. Zaliczenie
i pozbawienie kategorii dróg gminnych jest kompetencją Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Zgodnie z art. 10 ust 3 ustawy o drogach publicznych wynika generalna zasada, że pozbawienie drogi publicznej kategorii jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia jej do nowej kategorii. Wyjątek od tej zasady stanowi jedynie wyłączenie drogi
z użytkowania. Jest zatem możliwe pozbawienie drogi kategorii i niezaliczenie jej do innej, konieczne jest jednak w takim przypadku wyłączenie z użytkowania. Zgodnie z wykładnią Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w piśmie z dnia 19 grudnia 2012 r. w związku z interpelacją w sprawie możliwości przekwalifikowania drogi publicznej na drogę wewnętrzną : " wyłączenie z użytkowania oznacza znaczące organicznie jej dla ruchu drogowego i dostępności dla wszystkich uczestników ruchu drogowego".

Zmiana dotycząca organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania w km 165+970 drogi krajowej nr 9 poprzez dopuszczenie relacji lewoskrętnych spowodowana aktualnym
i projektowanym zagospodarowaniem przestrzennym wzdłuż tej drogi jest uwarunkowana pobawieniem drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr ew. 2323/2, 1496/2 statusu drogi publicznej. Po dokonaniu wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela miedzy innymi KWP
w Rzeszowie, zarządca drogi z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników ruchu uznaje koncepcję uwzględniającą jedynie wyjazd z drogi gminnej publicznej w km 166+027.
W załączeniu graficzny załącznik przedstawiający koncepcję zmiany organizacji ruchu.

Biorąc powyższe pod uwagę spełnione są przesłanki wyłączenia tej drogi z użytkowania i uchwałę uważa się za zasadną.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama