reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XXXIII/2017 Rady Gminy Dubiecko

z dnia 29 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 210 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Rada Gminy Dubiecko uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała określa:

1) sieć publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dubiecko, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dubiecko, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik 1 do niniejszej uchwały;

2) sieć prowadzonego przez Gminę Dubiecko publicznego gimnazjum oraz granice obwodów dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Dubiecko na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r., który stanowi załącznik 2 do niniejszej uchwały;

3) sieć publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dubiecko, od dnia 1 września 2019r., który stanowi załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego w Dubiecku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dubiecku przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1) nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. I. Krasickiego w Dubiecku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dubiecku;

2) siedziba szkoły: Dubiecko, ul. Przemyska 6, 37-750 Dubiecko;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r.

§ 3.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim w Zespole Szkół w Przedmieściu Dubieckim przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1) nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim w Zespole Szkół w Przedmieściu Dubieckim;

2) siedziba szkoły: Przedmieście Dubieckie 140, 37-750 Dubiecko;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r.

§ 4.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Drohobyczce przekształca się w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim w Zespole Szkół w Przedmieściu Dubieckim - ośmioletnią szkołę podstawową z obniżonym stopniem organizacyjnym do klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym:

1) nazwa szkoły: Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim w Zespole Szkół w Przedmieściu Dubieckim;

2) siedziba szkoły: Drohobyczka 52, 37-750 Dubiecko;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r.

§ 5.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nienadowej przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1) nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nienadowej w Zespole Szkół w Nienadowej;

2) siedziba szkoły: Nienadowa 373, 37-750 Dubiecko;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r.

§ 6.

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nienadowej przekształca się w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół w Nienadowej - ośmioletnią szkołę podstawową z obniżonym stopniem organizacyjnym do klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym:

1) nazwa szkoły: Filia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół w Nienadowej;

2) siedziba szkoły: Nienadowa 133, 37-750 Dubiecko;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r.

§ 7.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku Nienadowskim przekształca się w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół w Nienadowej - ośmioletnią szkołę podstawową z obniżonym stopniem organizacyjnym do klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym:

1) nazwa szkoły: Filia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkół w Nienadowej;

2) siedziba szkoły: Hucisko Nienadowskie 129, 37-750 Dubiecko;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r.

§ 8.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1) nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu;

2) siedziba szkoły: Bachórzec 188A, 37-750 Dubiecko;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r.

§ 9.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Iskani przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową:

1) nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Iskani;

2) siedziba szkoły: Iskań 27, 37-750 Dubiecko;

3) dzień rozpoczęcia działalności szkoły: 1 września 2017r.

§ 10.

W Uchwale nr 167/XXXI/2013 Rady Gminy Dubiecko z dnia 25 marca 2013r. o sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wprowadza się następujące zmiany:

.§ 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się następującą sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dubiecko:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dubiecku:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku;

2) Samorządowe Przedszkole w Dubiecku.

2. Zespół Szkół w Przedmieściu Dubieckim:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Przedmieściu Dubieckim;

2) Filia Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmieściu Dubieckim zs. w Drohobyczce 52;

3) Samorządowe Przedszkole w Przedmieściu Dubieckim.

3. Zespół Szkół w Nienadowej:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nienadowej;

2) Filia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 zs. w Nienadowej 133;

3) Filia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 zs. w Hucisku Nienadowskim 129;

4) Samorządowe Przedszkole w Nienadowej.

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bachórcu.

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Iskani.".

§ 11.

Traci moc Uchwała nr 168/XXXI/2013 Rady Gminy Dubiecko z dnia 25 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia granic ich obwodów.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dubiecko.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Fik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 192/XXXIII/2017
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 29 marca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 192/XXXIII/2017
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 29 marca 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 192/XXXIII/2017
Rady Gminy Dubiecko
z dnia 29 marca 2017 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

do Uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 i 7 ustawy o systemie oświaty (Dz. U z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) rada gminy ustala plan sieci oraz określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. W dniu 15 lutego 2017r. Rada Gminy Dubiecko podjęła Uchwałę Nr 186/XXXI/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Podjęta Uchwała została przesłana do zaopiniowania do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i związków zawodowych. W odpowiedzi na pisma z prośbą o opinię pismem nr ZEP.540.22.2017 z dnia 02.03.2017r. Podkarpacki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Dubiecko oraz określenie granic ich obwodów. Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Przemyślu również wyraziła pozytywną opinię, natomiast Zarząd Oddziału ZNP w Dubiecku i Forum Związków Zawodowych nie zajął stanowiska w powyższej sprawie.

Sieć publicznych szkół jest zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego uwzględniając drogę dziecka do szkoły zgodnie z art. 17 ust.2 pkt. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, a w przypadku przekroczenia odległości, Gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka zgodnie z art. 17 ust.3 pkt.1 i 2 ustawy systemie oświaty.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego uważam za zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy


Ryszard Fik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama