reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/348/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów na okres od dnia 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) plan sieci prowadzonych przez Gminę Brzozów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzozów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II z siedzibą w Brzozowie,
ul. Tysiąclecia 29 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Szafera z siedzibą w Brzozowie,
ul. Parkowa 5 na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Szafera w Brzozowie rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Szafera w Brzozowie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzozowie zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 3. Gimnazjum im. Ks. Stefana Weidla z siedzibą w Starej Wsi 790 włącza się do Szkoły Podstawowej
im. Najświętszego Serca Jezusa z siedzibą w Starej Wsi 790 na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum im. Ks. Stefana Weidla w Starej Wsi zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 4. Gimnazjum Nr 1 z siedzibą w Przysietnicy 198 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przysietnicy w Zespole Szkół Nr 1 z siedzibą w Przysietnicy 198 na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przysietnicy
w Zespole Szkół Nr 1 w Przysietnicy rozpocznie działalność z dniem
1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Przysietnicy w Zespole Szkół
Nr 1 w Przysietnicy rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum Nr 1 w Przysietnicy zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 5. Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Pawła Komborskiego z siedzibą w Przysietnicy 514 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Macieja Rataja z siedzibą
w Przysietnicy 514 na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Macieja Rataja w Przysietnicy rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Macieja Rataja
w Przysietnicy rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 6. Gimnazjum Nr 1 z siedzibą w Humniskach 264 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi z siedzibą w Humniskach 264 na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Humniskach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Humniskach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum Nr 1 w Humniskach zakończy działalność z dniem
31 sierpnia 2017 r.

§ 7. Gimnazjum Nr 2 z siedzibą w Humniskach 877 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Humniskach 877 na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza w Humniskach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum Nr 2 w Humniskach zakończy działalność z dniem
31 sierpnia 2017 r.

§ 8. Gimnazjum im. Wincentego Witosa z siedzibą w Górkach 78 włącza się do Szkoły Podstawowej
im. Wincentego Witosa z siedzibą w Górkach 78 na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Górkach rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Górkach rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Górkach zakończy działalność
z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 9. Gimnazjum im. prof. Waleriana Pańki z siedzibą w Turzym Polu 152 włącza się do Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki z siedzibą w Turzym Polu 152 na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki
w Turzym Polu rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

§ 10. Gimnazjum z siedzibą w Grabownicy Starzeńskiej 584 włącza się do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Grabownicy Starzeńskiej 584 na następujących warunkach:

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.

2) kształcenie w klasie I Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Grabownicy Starzeńskiej rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018.

3) Gimnazjum w Grabownicy Starzeńskiej zakończy działalność z dniem
31 sierpnia 2017 r.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XIII/135/2004 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów oraz uchwała
Nr X/95/2011 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzozów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzozowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie


Edward Sabik


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/348/2017

Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r.

Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,
adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na:

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Szafera w Brzozowie

36 - 200 Brzozów, ul. Parkowa 5

36 - 200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 29

a) miasto Brzozów
b) Stara Wieś od nr 1 do nr 54

a) miasto Brzozów
b) Stara Wieś od nr 1 do nr 54

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Humniskach


36 - 206 Humniska 264

sołectwo Humniska od nr 92
do 575 i od nr 593 do nr 716

sołectwo Humniska od nr 92
do 575 i od nr 593 do nr 716

3.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Łukasiewicza
w Humniskach


36 - 206 Humniska 877

sołectwo Humniska Skrzyżowanie od nr 1 do 91, od nr 576
do nr 592 i od nr 717 do końca

sołectwo Humniska Skrzyżowanie od nr 1 do 91,
od nr 576 do nr 592
i od nr 717 do końca

4.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej
w Przysietnicy w Zespole Szkół
Nr 1 w Przysietnicy

36 - 200 Brzozów, Przysietnica 198

miejscowość Przysietnica
od nr 1 do nr 263 i od nr 643 do końca

miejscowość Przysietnica
od nr 1 do 263 i od nr 643
do końca

5.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Macieja Rataja w Przysietnicy

36 - 200 Brzozów, Przysietnica 514

miejscowość Przysietnica
od nr 264 do nr 642

miejscowość Przysietnica
od nr 264 do nr 642

6.

Szkoła Podstawowa im. Najświętszego Serca Jezusa w Starej Wsi

36 - 200 Brzozów, Stara Wieś 790

miejscowość Stara Wieś z wyłączeniem numerów
od 1 do 54

miejscowość Stara Wieś z wyłączeniem numerów
od 1 do 54

7.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej

36 - 207 Grabownica Starzeńska 584

miejscowość Grabownica Starzeńska

miejscowość Grabownica Starzeńska

8.

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Górkach

36 - 200 Brzozów, Górki 78

miejscowość Górki

miejscowość Górki

9.

Szkoła Podstawowa im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu

36 - 200 Brzozów, Turze Pole 152

miejscowość Turze Pole

miejscowość Turze Pole

10.

Szkoła Podstawowa w Zmiennicy

36 - 200 Brzozów, Zmiennica 29

miejscowość Zmiennica

miejscowość Zmiennica

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie


Edward Sabik


Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXV/348/2017

Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r.

Plan sieci prowadzonych przez Gminę Brzozów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice obwodów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły,
adresy ewentualnych innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Granice obwodu szkoły na

rok szkolny 2017/2018

rok szkolny 2018/2019

1.

klasy Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Brzozowie prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Władysława Szafera
w Brzozowie


36 - 200 Brzozów, ul. Parkowa 5

lokalizacja dla klas gimnazjum:
36 - 200 Brzozów,
ul. Tysiąclecia 29


a) miasto Brzozów
b) miejscowość Zmiennica
c) Stara Wieś od nr 1 do nr 54


a) miasto Brzozów
b) miejscowość Zmiennica
c) Stara Wieś od nr 1 do nr 54

2.

klasy Gimnazjum im. Ks. Stefana Weidla w Starej Wsi prowadzone w Szkole Podstawowej im. Najświętszego Serca Jezusa
w Starej Wsi


36 - 200 Brzozów, Stara Wieś 790


miejscowość Stara Wieś
z wyłączeniem nr 1 do 54


miejscowość Stara Wieś
z wyłączeniem nr 1 do 54

3.

klasy Gimnazjum Nr 1
w Przysietnicy prowadzone
w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Marii Konopnickiej
w Przysietnicy w Zespole Szkół
Nr 1w Przysietnicy


36 - 200 Brzozów,
Przysietnica 198


miejscowość Przysietnica
od nr 1 do nr 263 i od nr 643 do końca


miejscowość Przysietnica
od nr 1 do nr 263 i od nr 643 do końca

4.

klasy Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Pawła Komborskiego
w Przysietnicy prowadzone
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Macieja Rataja w Przysietnicy


36 - 200 Brzozów,
Przysietnica 514


miejscowość Przysietnica
od nr 264 do nr 642


miejscowość Przysietnica
od nr 264 do nr 642

5.

klasy Gimnazjum Nr 1
w Humniskach prowadzone
w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Królowej Jadwigi
w Humniskach


36 - 206 Humniska 264


sołectwo Humniska od nr 92
do 575 i od nr 593 do nr 716


sołectwo Humniska od nr 92
do 575 i od nr 593 do nr 716

6.

klasy Gimnazjum Nr 2
w Humniskach prowadzone
w Szkole Podstawowej Nr 2
im. Ignacego Łukasiewicza
w Humniskach


36 - 206 Humniska 877


sołectwo Humniska Skrzyżowanie od nr 1 do 91, od nr 576
do nr 592 i od nr 717 do końca


sołectwo Humniska Skrzyżowanie od nr 1 do 91,
od nr 576 do nr 592 i od nr 717 do końca

7.

klasy Gimnazjum im. Wincentego Witosa w Górkach prowadzone
w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Górkach


36 - 200 Brzozów, Górki 78


miejscowość Górki


miejscowość Górki

8.

klasy Gimnazjum im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu prowadzone w Szkole Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu


36 - 200 Brzozów, Turze Pole 152


miejscowość Turze Pole


miejscowość Turze Pole

9.

klasy Gimnazjum w Grabownicy Starzeńskiej prowadzone
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej


36 - 207 Grabownica
Starzeńska 584


miejscowość Grabownica Starzeńska


miejscowość Grabownica Starzeńska

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie


Edward Sabik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Mycka

ekspert specjalizujący się w tematyce samorządowej, działacz polityczny. Specjalizuje się głównie w polityce społecznej oraz ekonomice pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama