reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/237/2017 Rady Gminy Nowy Żmigród

z dnia 20 kwietnia 2017r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.)

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwala, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) o liczbę godzin stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczycieli tygodniowym wymiarem godzin zajęć a wymiarem godzin określonym w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć w godzinach

1.

Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:
- do 6 oddziałów
- 7 - 9 oddziałów
- 10 i więcej oddziałów


14
9
7

2.

Dyrektor przedszkola liczącego:
- do 4 oddziałów
- 5 i więcej oddziałów


14
12

3.

Kierownik punktu filialnego
- do 4 oddziałów


14 w wym. 18 godz. czasu pracy
18 w wym. 22 godz. czasu pracy

4.

Kierownik świetlicy z dożywianiem liczącej:
- do 30 wychowanków
- 31 i więcej wychowanków


22
18

§ 2. Wicedyrektorzy szkół obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w wymiarze o 4 godz. wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów.

§ 3. Ustalony w § 1 wymiar godzin zajęć dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowy Żmigród z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im powierzone, a ustaje z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić obowiązki kierownicze.

§ 4. Do realizacji godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze wymagana jest zgoda organu prowadzącego.

§ 5. Organ prowadzący szkołę lub placówkę oświatową może zwolnić z realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przypadku, gdy warunki funkcjonowania szkoły lub placówki oświatowej powodują znaczne zwiększenie obowiązków kierowniczych.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/123/2012 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych na terenie gminy Nowy Żmigród oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Suski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama