Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2019 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 8 lutego 2019 r.

ANEKS NR 1/2019 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 8 lutego 2019 r.do porozumienia z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie przekazania Dyrektorowi Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przez Wojewodę Podkarpackiego do wykonywania w 2018 r. następujących zadań: przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów, zawierania, rozliczania i kontroli wykonania umów, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 z późn. zm.) - zwanego dalej "porozumieniem"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe