Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/35/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatówka

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe