Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/42/2019 Rady Miejskiej w Dębicy

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2019 roku"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe