Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Miejsce Piastowe

z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe