Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OKR.4210.1.2019.UJN Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 21 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe