Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II.4131.2.95.2019 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 19 marca 2019 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/23/2019 Rady Gminy Czarna z dnia 13 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe