Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV.38.2019 Rady Gminy Majdan Królewski

z dnia 5 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Majdan Królewski na rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe