Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V.21.2019 Rady Gminy w Baligrodzie

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baligród na 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe