Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/42/19 Rady Miasta Sanoka

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Sanoka na rok 2019

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe