Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 1 lutego 2019 r.

zawarte w dniu 01.02.2019r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Przemyśla -Pana Wojciecha Bakuna przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Przemyśla - Pani Moniki Czuryk a Gminą Lutowiska reprezentowaną przez: Wójta -Pana Krzysztofa Mróz przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lutowiska -Pani Iwony Mielcarek

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe