Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 1 marca 2019 r.

zawarte w dniu 01.03.2019r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Przemyśla - Pana Wojciecha Bakuna przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Przemyśla - Pani Moniki Czuryk a Gminą Stary Dzików reprezentowaną przez: Wójta - Pana Tomasza Jabłońskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stary Dzików_ Pani Katarzyny Maksymowicz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe