Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Przemyśla

z dnia 1 marca 2019 r.

zawarte w dniu 01.03.2019r. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta Przemyśla - Pana Wojciecha Bakuna przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Przemyśla - Pani Moniki Czuryk a Miastem i Gminą Oleszyce reprezentowaną przez: Burmistrza - Pana Andrzeja Gryniewicz przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Oleszyce- Pani Zdzisławy Spryńskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe