Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 588/2020 Prezydenta Miasta Mielca

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 rok, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Mielec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe