Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr P-II. 4131.2. 115 .2020 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 31 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim Nr XXI/297/2020 z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w Budach Głogowskich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe