Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/3/2020 Rady Gminy Adamówka

z dnia 6 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe