Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/596/2020 Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie zawieszenia funkcjonowania na terenie Miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania w związku z sytuacją kryzysową spowodowaną chorobą zakaźną wywołaną wirusem COVID-19

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe