Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/117/2020 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe