Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/205/20 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe