Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/228/2020 Rady Miasta Przeworska

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

uchylająca Uchwałę Nr XXXI/261/16 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe