Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/91/2020 Rady Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tyrawa Wołoska w 2020 roku"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe