Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 15 Wojewody Podkarpackiego

z dnia 6 maja 2020 r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Orły w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe