Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 269/XXI/2020 Rady Miasta Jarosławia

z dnia 7 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe