| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/262/2010 Rady Gminy Parchowo

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Jednolity tekst Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146) oraz art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420; Dz.U. z 2006 r., Nr 45, poz. 319; Dz.U. z 2006 r., Nr 104, poz. 708; Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1217; Dz.U. z 2006 r., Nr 170, poz. 1218; Dz.U. z 2006 r., Nr 187, poz. 1381; Dz.U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832; Dz.U. z 2007 r., Nr 82, poz. 560; Dz.U. z 2007 r., Nr 88, poz. 587; Dz.U. z 2007 r., Nr 115, poz. 791; Dz.U. z 2007 r., Nr 140, poz. 984; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1112; Dz.U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1317; Dz.U. z 2008 r., Nr 216, poz. 1370; Dz.U. z 2008 r., Nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100; Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504; Dz.U. z 2009 r., Nr 72, poz. 619; Dz.U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Gminy Parchowo po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Wójta Gminy Parchowo z wykonania budżetu i planu finansowego zadań zleconych za 2009 rok zamykające się kwotami:
1) Dochody - plan - 10.156.449,- wykonanie - 10.153.057,12 w tym: dotacja na zadania zlecone: - plan - 1.692.395,- wykonanie - 1.675.633,-
2) Wydatki - plan - 10.688.497,- wykonanie - 10.331.082,18 w tym: wydatki na zadania zlecone: - plan - 1.692.395,- wykonanie - 1.675.633,-
3) Budżet za 2009 rok zamyka się niedoborem budżetowym w wysokości 178.025,06 zł.
§ 2. Udziela się Wójtowi Gminy Parchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2009 rok.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Strojk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »